Trả Lời Bạn

Trả Lời Bạn

Em Muốn Học Thiết Kế Kiến Trúc Nội Thất

Biết Dụng #Sketchup hay #Autocad không có nghĩa là bạn biết thiết kế, như mình nói nó phải gồm hai phần trên phải có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực...
Trả Lời Bạn

Cách Có Sẵn Các Thiết Lập Layer, Dim, Text...Khi Mở Autocad

Bình thường khi chúng ta bắt đầu một dự án, một đồ án, hay chỉ đơn giản là bắt đầu vẽ một thứ gì đó chúng ta đều rất cần có một bản vẽ đã được cài đặt...
Trả Lời Bạn

Sửa Lỗi Nhẩy Dim Trong Bản Vẽ Autocad

Đôi khi sử dụng cad để vẽ những bản vẽ kỹ thuật rồi Dim, sau khi sắp xếp lại cho gọn gàng chúng ta phát hiện ra rằng phần dim đang bị nhẩy lung tung...
Trả Lời Bạn

Chuyển Mầu Nền Cho Môi Trường Vẽ Trong Autocad

Rất nhiều bạn thắc mắc rằng làm thế nào để chuyển được mầu nền cho phần môi trường vẽ để nhìn được dễ hơn và đỡ mỏi mắt hơn, đổi cả trên môi trường...
Trả Lời Bạn

Hướng Dẫn Cách Đổi Lệnh Và Đặt Lệnh Tắt Trong Autocad

Các bạn đã biết về cad, biết vẽ cad sơ sơ hoặc đã biết vẽ ngon lành, việc nhớ hết được các lệnh là một điều cần thiết để vẽ các bản cad và để vẽ được...