Tags: Autolisp

Autocad Model

Cách In Tự Động Bằng Autolisp Các Bản Vẽ Trên Model Autocad

Các bạn đã làm việc nhuần nhuyễn với cách thể hiện bản vẽ trên Model Autocad, và các bạn biết một dự án thường gồm rất nhiều bản vẽ, có lúc lên tới...
Autocad Model

Lisp Tự Động Đánh Số Thứ Tự Hàng Trăm Bản Vẽ

Các bạn đang đánh thứ tự bản vẽ một cách thủ công?...chọn từng bản vẽ và đánh số với cả hàng trăm bản vẽ...quá lâu và chán cho một công việc kiểu như...